page banner

MSV fotka pro fb

Publikováno: 14.10.2019

Nahlédněte do příspěvků prezentovaných na konferenci ČAObH na MSV2019

Česká asociace oběhového hospodářství se zúčastnila 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Hlavním tématem byla Cirkulární ekonomika v České republice a životní cyklus rec…
Číst dále
MSV 2019

Publikováno: 20.09.2019

ČAObH je letos na MSV a na 9.10. připravila speciální program na téma Cirkulární průmysl v České republice

Rádi bychom vás pozvali na den České asociace oběhového hospodářství na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Přijďte se inspirovat a zapojit do debat s odborníky na téma Cirkulární průmysl…
Číst dále
kisspng-responsible-care2

Publikováno: 16.09.2019

Program "Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii"

Organizace Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. se jako člen Svazu chemického průmslu v ČR zavazuje řidt své činnosti tak, aby zabezpečovaly nejen vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti za…
Číst dále

Publikováno: 20.06.2017

Formulace jednotných připomínek k připravované legislativě

Prosazujeme společné názory a zájmy členů asociace v rámci projednávání připravované legislativy za účelem omezení skládkování a respektování hierarchie nakládání s odpady.    CO SE N…
Číst dále

Publikováno: 03.06.2017

Podpora odborného vzdělávání

Podílíme se na přípravě a realizaci prvního kurzu celoživotního vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství, který výukově zajišťuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Kurz je vhodn…
Číst dále

Publikováno: 02.06.2017

Osvěta a prosazování principů oběhového hospodářství

Cirkulární ekonomika je často definována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. V našem stávajícím lineárním systému pracně čerpáme suroviny, které následně přeměňujeme na produkty a služby a po uk…
Číst dále

Publikováno: 01.06.2017

Pořádání odborné konference VIZE 2024

VIZE2024 přispěla od svého založení k odborné i širší diskusi na téma oběhového hospodářství. Další setkání, které se uskuteční 18. 10. 2024 v Mladé Boleslavi, otevře diskusi na otázky:…
Číst dále