page banner

Publikováno: 20.06.2017

Formulace jednotných připomínek k připravované legislativě

Prosazujeme společné názory a zájmy členů asociace v rámci projednávání připravované legislativy za účelem omezení skládkování a respektování hierarchie nakládání s odpady.    CO SE N…
Číst dále

Publikováno: 03.06.2017

Podpora odborného vzdělávání

Podílíme se na přípravě a realizaci prvního kurzu celoživotního vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství, který výukově zajišťuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Kurz je vhodn…
Číst dále

Publikováno: 02.06.2017

Osvěta a prosazování principů oběhového hospodářství

Cirkulární ekonomika je často definována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. V našem stávajícím lineárním systému pracně čerpáme suroviny, které následně přeměňujeme na produkty a služby a po uk…
Číst dále

Publikováno: 01.06.2017

Pořádání odborné konference VIZE 2024

VIZE2024 přispěla od svého založení k odborné i širší diskusi na téma oběhového hospodářství. Další setkání, které se uskuteční 18. 10. 2024 v Mladé Boleslavi, otevře diskusi na otázky:…
Číst dále