page banner

Aktuality

struskau

07.05.2021

Představení konceptu využívání škváry ze zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) jako druhotné suroviny pro náhradu primárních surovin v definovaných stavebních aplikacích.

Využití škváry v kontextu cirkulární ekonomiky je běžnou a dlouhodobou praxí v řadě států Evropy (např. Dánsko, Nizozemsko, Německo, Francie, apod.). V jiných zemích byly v nedávné době prov…
Číst dále
Sdílet:

03.05.2021

Odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vyplývajícím ze směrnice EU 2019/904 a návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Číst dále
Sdílet:

03.05.2021

Prožíváme přelom v nakládání s odpady

Současné změny v nakládání s odpady mají ze strany státu i České asociace oběhového hospodářství potřebnou podporu včetně finanční. Změnit nakládání s odpady  je důležité nejen pro současnos…
Číst dále
Sdílet:
V třídičkách odpadů to například v případě plastových fólií může vypadat jako motýli ve vzletu

02.05.2021

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění přestává být tuhé alternativní palivo odpadem

Tímto návrhem se ČAObH snaží MŽP pomoci v obou jeho prioritách: aby se nepoužívalo na vstupní surovina pro tuhé alternativní palivo cokoli, co může zatížit svým energetickým využitím životní prostředí…
Číst dále
Sdílet: