page banner
Návrh vyhlášky MŽP o tuhých alternativních palivech (TAP)
« Zpět na seznam

27.11.2021

Návrh vyhlášky MŽP o tuhých alternativních palivech (TAP)

Naší snahou je ve smyslu principů cirkulární ekonomiky oproti prostému uložení odpadů na skládku využít odpad energeticky, kdy VEP - vedlejší energetické produkty (hlavně škvára) - jsou pak využitelné např. ve stavebnictví. Jde tedy o uzavření onoho pomyslného kruhu - nic se nestává odpadem...

Další výhodou je, že energetické využívání k tomu vhodných odpadů umožní tak důležitý odklon od uhelné energetiky - předpoklad skutečného boje proti emisím skleníkových plynů. A to vše se děje za podmínek, které umožní udržet pro statisíce domácností v ČR přijatelné ceny zásobování teplem z CZT.

Aktuality
Sdílet: