page banner

Green Deal

14.05.2021

Kdybyste měli stručně vyjádřit, co je GREEN DEAL, jaká by byla Vaše odpověď?

ČAObH pokračuje v práci na rozvoji principů oběhového hospodářství v České republice. Po prosazení nových odpadových zákonů, které přinášejí zásadní změny a omezení skládkování odpadů, pracujeme dál. …

ČAObH pokračuje v práci na rozvoji principů oběhového hospodářství v České republice. Po prosazení nových odpadových zákonů, které přinášejí zásadní změny a omezení skládkování odpadů, pracujeme dál.

Odklon odpadů ze skládek, narovnání hierarchie nakládání s odpady a upřednostnění využití odpadů je základní podmínkou pro další kroky. Identifikovali jsme klíčová témata k řešení, na kterých v ČAObH pracujeme.

Podrobněji o nich uslyšíte v našem cyklu webinářů GREEN DEAL - hrozba, nebo příležitost?

Představí je Zdeněk Horsák, místopředseda výkonného výboru ČAObH a generální ředitel SUEZ CZ.

Přednášejících jsme se zeptali: Kdybyste měl stručně vyjádřit, co je GREEN DEAL, jaká by byla Vaše odpověď?

Zdeněk Horsák, SUEZ CZ: „Jednoznačně velká výzva!“

Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR: „GD je fakt, pro který ČR zvedla ruku. Teď musíme udělat vše pro to, aby naši konkurenceschopnost nezničil, nýbrž posílil.“

Miloš Kužvart, ČAObH: „Návrat k odpovědnému hospodaření se zdroji.“

Řečníci jsou zajedno: Na Green Deal se musíme připravit.  

A co si myslíte vy? Přijďte podiskutovat, začínáme 15. 6. v 9 hodin.

Více informací o jednotlivých řečnících zde.

Číst dále
Sdílet:
2021gdna-web-aktualitaweb-gd-226

12.05.2021

Webináře 2021:

Je GREEN DEAL hrozba, anebo příležitost?

Zveme vás na jedinečný cyklus webinářů 15. 6. – 22. 6. – 29. 6. 2021 Co přináší a přinese GREEN DEAL českému průmyslu? A co přinese životnímu prostředí? Čistě pragmaticky se na green deal podíváme v c…

Zveme vás na jedinečný cyklus webinářů 15. 6. – 22. 6. – 29. 6. 2021 Co přináší a přinese GREEN DEAL českému průmyslu? A co přinese životnímu prostředí? Čistě pragmaticky se na green deal podíváme v cyklu webinářů nabitém informacemi, který připravila Česká asociace oběhového hospodářství. Cyklus sestává ze tří jedinečných on-line setkání. Potkat se můžete se zástupci klíčových ministerstev a průmyslu. Záštitu nad cyklem webinářů převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Cyklus je určen především zástupcům průmyslu, ale i dalším zájemcům o téma.

GREEN DEAL, Zelená dohoda pro Evropu určuje priority Evropské komise na léta 2020-2025. Balíček opatření byl představen 11. prosince 2019. Jejich smyslem je přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Pro dosažení cílů Dohody v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude potřeba přibližně 260 miliard eur dodatečných ročních investic, tedy přibližně 1,5 % hrubého domácího produktu. Jaká je realita? Jak konkrétně už se propisuje do světa průmyslu? A jak rychle je třeba postupovat, abychom nezaspali?

Zůstaňme trpěliví, zůstaňme ještě on-line, Webináře se uskuteční v on-line prostředí caobh-eventy.cz, která kombinuje výhody on-line a živého setkávání. Umožňuje sledovat řečníky pomocí LIVE streamu v pohodlí vaší kanceláře nebo domova, ale zároveň můžete na řečníky reagovat v živém chatu a pokládat dotazy. Paralelně s probíhajícím webinářem se zde můžete ostatním účastníkům blíže představit a navazovat kontakty.

Řečníci jsou zajedno: Na Green Deal se musíme připravit.  

Více informací o jednotlivých řečnících zde.

 

Program:

webinář #1 - 15. 6. 2021 (9:00 – 13:00)

Karel Havlíček, místopředseda vlády - videozdravice

Richard Brabec, ministr MŽP - úvodní slovo

Silvana Jirotková, MPO - GD jako výzva pro průmysl

Vladislav Smrž, MŽP – GD jako výzva pro životní prostředí

Jaroslav Rokos - Sokolovská uhelná, případová studie

Zdeněk Horsák, SUEZ CZ - GD a cirkulární ekonomika

Vyhlášení výzvy a moderovaná diskuse

 

webinář #2 - 22. 6. 2021 (9:00 – 13:00)

Zdeněk Horsák, SUEZ CZ - „Neuralgické body“ GD v ČR

Jan Pavlík, Enviros - Finanční zdroje pro GD

Kateřina Kodadová, SUEZ CZ - Výzva pro účastníky - GD jako příležitost pro všechny aktéry

Katarína Kajánková, Aliance pro ženy v ObH - GD a spotřebitel, role průmyslu

Konkrétní kroky 2021/22 pro GD v ČR – Zbyněk Kozel, EKO-KOM a další členové ČAObH

Radek Špicar, SPČR – Realita GD anebo co váš byznys čeká

Diskuze a zodpovězení dotazů

webinář #3 – 29. 6. 2021 (9:00 – 13:00)

Jan Mraček, HK ČR - GD v teorii a v praxi průmyslových podniků

GD jako příležitost pro všechny aktéry – výsledky a best practices z průmyslových podniků

Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů.

Přihlášení a cena
Cena celého cyklu tří webinářů v termínech 15. 6. – 22. 6. – 29. 6 2021 vždy od 9:00 do 13:00 je 1 500 Kč bez DPH.
Registrovat se můžete zde.

Číst dále
Sdílet: