page banner

O nás

Prosazovat principy oběhového hospodářství

Spolek Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., (dále jen ČAObH) je dobrovolný nepolitický svazek občanů a korporací, které spojuje zájem o šetření primárních zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví prostřednictvím snižování množství odpadu.

Zakládající členové spolku:
SUEZ CZ a.s., Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o., Centrum environmentálních prohlášení

Zápis ve spolkovém rejstříku zde

Přihlášky a stanovy zde

 

 

Sdílejte náš odborný zájem, zkušenosti z praxe a nadšení pro oběhové hospodářství. Významně jsme se zasadili o omezení skládkování,
což považujeme za zásadní krok pro přechod na oběhové hospodářství. Pracujeme dál, přidejte se!

 

 

Co vám přinese členství v ČAObH se dočtete zde.

 

 

Cíle EU

Toky obnovitelných a neobnovitelných materiálů v oběhovém hospodářství

Míra recyklace KO
Míra recyklace u komunálního odpadu v roce 2030 (65 %)
Míra recyklace obalů
Míra recyklace u obalů a obalových odpadů v roce 2030 (75 %)
Komunální odpad a skládky

Skládování z cekového množství komunálních odpadů (max 10 %)

Zákaz skládkování

Zákaz skládkování odděleně sebraných odpadů (papír, skolo plasty BRKO, apod.)

Podpora ekonomických instrumentů

Podpora zavedení ekonomických instrumentů pro omezení skládkování

Harmonizace vykazovaných dat

Harmonizace vykazovavých dat v oblasti odpadů napříč EU

Oběhové hospodářství

Toky obnovitelných a neobnovitelných materiálů v oběhovém hospodářství

cycle_03
recycle icon
Přínosy pro ČR
icon Nové podniky

1 000 – 1 500 nových malých a středních podniků

icon Enviromentální zátěž

Výrazné snížení environmentální zátěže ze skládek odpadů a CO2

icon 40 miliard investic

40 miliard Kč investic do transformace odpadového hospodářství

icon Snížení dovozu

Snížení dovozu surovin a energií ze zahraničí

icon Využitelnost odpadů

10 milionů tun materiálově a energeticky využitých odpadů:

  • 2-2,5 milionu tun energeticky,
  • 1-1,5 milionu tun biologických odpadů a čistírenských kalů
  • 0,3 milionu tun plastových odpadů,
  • 3-4 milionu tun stavebních odpadů,
  • 2-3 milionu tun dalších komodit
cr map
1 milion materiálově využitých odpadů přinese úspory v dovozu čistých surovin až 10 miliard Kč a 8-10 000 nových pracovních míst
Překážky integrace

Toky obnovitelných a neobnovitelných materiálů v oběhovém hospodářství

Nízká technologická úroveň

Velmi nízká technologická úroveň nakládání s odpady, primárně založená na prostém ukládání odpadů bez využití

Nízká lokální úroveň znalostí

Velmí nízká lokální úroveň znalostí a zkušeností v oblasti zhodnocení odpadů

Absence zpracovatelského průmyslu

Absence zpracovatelského průmyslu druhotných surovin, který se orientuje jen na "čisté" vytříděně odpady

Chybějící know-how

Chybějící know-how na zpracování vytříděných surovin do konkrétních výrobků

Absence platformy stakeholdrů

Absence obchodní platformy stakeholderů (banky, pojišťovny, průmysl odpadové firmy...)

Nulová podpora veřejných zadavatelů

Nulová podpora veřejných zadavatelů pro využítí výrobků s podílem zpracovaného odpadu

Kdo jsme

Zakladatelé České asociace oběhového hospodářství

fotografie Ing Michal Stieber MBA
Ing. Michal Stieber, MBA

Veolia Vedlejší produkty ČR

ZH_2018
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

SUEZ CZ

Kužvart-Miloš
RNDr. Miloš Kužvart

Výkonný ředitel ČAObH

 

 Členové asociace

Jsme členem