page banner

Přihlášky a stanovy

Stanovy ke stažení:

Stanovy CZ / Stanovy EN

 

 

 

Sdílejte náš odborný zájem, zkušenosti z praxe a nadšení pro oběhové hospodářství. Významně jsme se zasadili o omezení skládkování,
což považujeme za zásadní krok pro přechod na oběhové hospodářství. Pracujeme dál, přidejte se!

Co vám přinese členství v ČAObH se dočtete zde.

Přihláška ke stažení

 

 

 

Jak se stát členem Klastru  České asociace oběhového hospodářství?

ČAObH si klade za cíl kromě obecné práce pro rozvoj principů oběhového hospodářství pracovat pro potřeby konkrétních sektorů. Proto pracuje v rámci klastrů.
Aktuálně jsou to klastry OBALY, ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ a STAVEBNICTVÍ. Přivítáme zájemce o rozběhnutí dalších klastrů (vyjádřete prosím v přihlášce).
Pokud se chcete zapojit do práce klastrů, staňte se členem klastru. Jak na to?

Kdo může vstoupit?
 Členy klastru se mohou stát fyzické i právnické osoby z oblastí úspor primárních zdrojů, využívání druhotných surovin, využívání odpadů pro materiálové či energetické využití.

Jak postupovat:

1.     Vyplňte přihlášku – níže na stránce ke stažení - a zašlete ji na milos.kuzvart@obehove-hospodarstvi.cz.

2.     Přihlášku posuzuje a schvaluje na svém nejbližším zasedání  výkonný výbor ČAObH.

3.     Nejdéle do 6 týdnů od podání přihlášky je zájemce vyrozuměn o přijetí (Odmítáme pouze zájemce, kteří realizují či propagují opačné postupy, nežli jsou principy oběhového hospodářství, které si klastry ČAObH plánují prosazovat a realizovat).

4.     Členský příspěvek: předpokládaná výše ročního členského příspěvku člena klastru bude  75 000 Kč. Upřesněno bude po nejbližším Zasedání členů České asociace oběhového hospodářství 22. září 2020.
Vzhledem k době vstupu vždy se platí adekvátní  částka k datu vstupu, čili např. k 1. červenci  je to vždy polovina ročního členského příspěvku atd.

5.     Poté je člen klastru pozván k účasti na zasedání příslušného klastru.

 

Přihláška Klastr ke stažení